1. Gebruik van de website

   1.1 Door gebruik te maken van de website van de konijnenopvang verklaart u akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

   1.2 De konijnenopvang behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website te wijzigen of de toegang tot de website te beperken zonder voorafgaande kennisgeving.

2. Aard van de konijnenopvang

   2.1 De konijnenopvang is een non-profitorganisatie die zich inzet voor het opvangen, verzorgen en herplaatsen van gedumpte en afgestane konijnen.

   2.2 De konijnenopvang biedt vakantieopvang aan voor konijnen en organiseert koppelvakanties voor konijnen.

3. Adoptieprocedure

   3.1 De konijnenopvang hanteert een adoptieprocedure waarbij geïnteresseerden een aanvraag moeten indienen en aan bepaalde criteria moeten voldoen.

 3.2 Bij adoptie van een konijn wordt expliciet vermeld dat het konijn eigendom blijft van de konijnenopvang en dat de adoptant zorg draagt voor het welzijn van het konijn.

3.3 Adoptievoorwaarden vind u hier.

4. Verkoop van items

   4.1 De konijnenopvang exploiteert een webshop waarin items te koop worden aangeboden waarvan de opbrengsten volledig ten goede komen aan de konijnenopvang.

   4.2 Door een aankoop te doen in de webshop steunt u de activiteiten van de konijnenopvang.

5. Vrijwilligerswerk

   5.1 De konijnenopvang draait volledig op vrijwilligerswerk. Personen die geïnteresseerd zijn in vrijwilligerswerk kunnen contact opnemen met de konijnenopvang voor meer informatie.

6. Aansprakelijkheid

   6.1 De konijnenopvang streeft ernaar om de informatie op de website zo accuraat en actueel mogelijk te houden. Desondanks kan de konijnenopvang niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie.

   6.2 De konijnenopvang is niet aansprakelijk voor enige schade, verlies of letsel die voortvloeit uit het gebruik van de website, het adopteren van een konijn, de vakantieopvang of de aankoop van items uit de webshop.

7. Persoonsgegevens

   7.1 De konijnenopvang verzamelt persoonsgegevens met als doel de adoptieprocedure, vakantieopvang en webshoptransacties te kunnen faciliteren.

   7.2 De konijnenopvang behandelt persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorg en zal deze nooit zonder toestemming aan derden verstrekken, tenzij wettelijk verplicht.

8. Toepasselijk recht

   8.1 Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

   8.2 Geschillen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Nederland.

Door gebruik te maken van de website van de konijnenopvang verklaart u akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. Het is belangrijk om deze voorwaarden zorgvuldig door te lezen voordat u de website gebruikt, een konijn adopteert, gebruikmaakt van de vakantieopvang of aankopen doet in de webshop.

Esther DimmendaalAlgemene voorwaarden