• Onze konijnen mogen niet worden gebruikt voor menselijke of dierlijke consumptie.
  • Onze konijnen mogen niet worden weggegeven of verkocht en met onze konijnen mag niet worden gefokt.
  • De konijnen blijven, ondanks adoptie, eigendom van Konijnenopvang Hazel.
  • Als het konijn ziek is, dan gaat u ermee naar een konijnkundige dierenarts.
  • U zorgt ervoor dat het konijn een ruime huisvesting tot haar/zijn beschikking heeft.
  • Als u een koppel konijnen van ons heeft en één daarvan komt te overlijden, dient u ervoor te zorgen dat het overgebleven konijn zo spoedig mogelijk een nieuw vriendje krijgt. Indien u dit niet wilt, dan bent u verplicht het achtergebleven konijn terug te brengen naar ons.
  • Bovenstaande geldt ook als u één konijn van ons heeft, en haar/zijn vriendje komt te overlijden.
  • Mocht u niet meer in staat zijn de konijnen te verzorgen, dan brengt u ze terug naar de opvang. Het is niet toegestaan de konijnen aan te bieden of te verkopen via sites als marktplaats. Het is ook niet toegestaan om de konijnen zelf elders onder te brengen, zonder overleg met ons.
  • Na adoptie hebben wij nog enkele malen contact met u om te kijken of alles naar wens is; tevens hebben wij het recht om een keer bij u te komen kijken. Indien de dieren niet op de juiste manier verzorgd of gehouden worden, dan hebben wij het recht de konijnen mee terug te nemen.
  • Wij raden u aan om uw konijnen te laten enten tegen de 3 dodelijke konijnenziektes VHS1, VHS2 en myxomatose
  • Voor adoptie van een konijn vragen wij een financiële bijdrage om de opvang in gemaakte kosten tegemoet te komen.

hazelAdoptievoorwaarden