Verkort beleidsplan

Het beleid van Konijnenopvang Hazel is gericht op verwezenlijken van haar doelstelling, met name door

* Het opvangen en verzorgen van gedumpte konijnen en konijnen waarvoor niet meer kan worden gezorgd en door omstandigheden afstand van is
gedaan;.

* De stichting tracht haar doel te bereiken door het bieden van (tijdelijk) onderdak aan de konijnen;

* De dieren voedsel en drinken te geven, een droge en warme leefruimte, en zo nodig medische verzorging;

* Om over-populatie te voorkomen worden de mannelijke dieren alvorens ze geplaatst worden, gecastreerd door een konijnkundige dierenarts
welke door ons is aangesteld;

* Het zoeken van een nieuwe eigenaar en een maatje (soortgenoot) voor het konijn;

* Het geven van voorlichting aan potentiële eigenaars om teleurstelling en impulsaankopen te voorkomen;

* Persoonlijke aandacht om de konijnen te socialiseren voordat ze herplaatst worden

Eventuele inkomsten worden gebruikt om de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van onze stichting uit te kunnen voeren.

Konijnenopvang Hazel heeft geen winstoogmerk. Het RSIN/fiscaalnummer van Konijnenopvang Hazel is 8545.39.505.

Volledig beleidsplan

Jaarverslagen

Balansverslagen

hazelBeleidsplan